מסיבת דאנס

שמעתי שכל הסטודנטים של מללת ספיר הולכים לשם.