למי שלאשמע, למי שלא קרא- הנה.

את שני הסנטים שלי אני חושב שאני מייצג כראוי עם התמונה הזאת:


*Giovinezza